PEKING - De Chinese autoriteiten zijn bezig de huisdierenvan SARS-patiënten in beslag te nemen en af te maken uit vrees datde honden en katten de besmettelijke longziekte overbrengen. Hoewelveterinaire deskundigen zeggen dat er geen bewijs is dat SARS viahuisdieren op mensen kan overgaan, willen devolksgezondheidsautoriteitenn geen enkel risico nemen.

"Huisdieren kunnen ziekten verspreiden. Mensen kunnenmaatregelen nemen tegen besmetting, maar dieren kunnen dat niet",zei een woordvoerster. "Als in een gezin SARS heerst en het heefthuisdieren, dan gaan we die dieren vangen en doden, ook al vertonenzij geen symptomen van de ziekte." Volgens haar waren er al enkelehonden met SARS aangetroffen.

Chinezen mogen alleen huisdieren hebben als zij daarvoor eenfikse belasting betalen. De autoriteiten knepen tot dusver nog weleens een oogje toe als iemand illegaal een hond of kat hield, maardat gebeurt nu niet meer. Ook zwerfdieren worden gevangen enafgemaakt.

Levend begraven

Veel mensen zetten hun dieren op straat uit angst voorbesmetting. In de wijk Fengtai in Peking heeft een man zijnPekineesje van de zesde verdieping van een flat gegooid, omdat hijdacht dat de hond ziek was, meldde de krant Daily Star woensdag. Nade val was het dier niet direct dood, en de eigenaar had het levendbegraven.

Voor huisdieren in China ziet het er dus niet zo goed uit, maarde bedreigde diersoorten profiteren mogelijk van de SARS-epidemie.De Chinezen staan erom bekend dat zij zeldzame dieren eten, maardie gewoonte neemt af nu de autoriteiten de consument gaanstraffen. "In Guangdong hebben we een wet die zegt dat deconsumenten van zeldzame dieren gestraft moeten worden, maar wijhebben dat nog nooit gedaan. Maar vanaf nu gaan wij erop letten."De autoriteiten gaan winkels, restaurants en keukens inspecteren opaanwezigheid van vlees van beschermde dieren, dat vaak isgeïmporteerd.

Onhygiënische omstandigheden

Chinese medici zeggen dat SARS mogelijk is ontstaan inrestaurants waar gevogelte werd geslacht en bereid. Het verband isniet bewezen, maar in zuidelijk China leven de mensen vaak temiddenvan hun dieren en op volle markten worden beschermde dieren, zoalsslangen, miereneters en schildpadden, onder onhygiënischeomstandigheden te koop aangeboden.

Als een virus op dergelijkeplaatsen erin slaagt van het dier naar de mens over te springen,bestaat de kans dat het een hevige ziekte veroorzaakt, waarvoorgeen behandeling mogelijk is.