BASRA - De Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld iswoensdag in de Zuid-Iraakse stad Basra aangekomen. Hij is in hetland om de coalitietroepen te bedanken voor het verdrijven van hetregime van Saddam Hussein. Rumsfeld is de hoogste Amerikaansefunctionaris die Irak bezoekt sinds het begin van de oorlog, dieveertig dagen geleden begon.

Bij aankomst op het vliegveld van Basra verklaarde hij dat deIrakezen nu een vrij volk zijn. "Wat belangrijk is, is dat grotegroepen mensen, intelligent, energiek, zijn bevrijd. Ze zijn onderde hiel van een waarlijk bruut en wreed regime vandaan."

Rumsfeld was in Koeweit opgestegen voor de korte vlucht met eenlegervliegtuig naar Basra. Dat is in handen van de Britsecoalitiegenoten. De Amerikaan prees er de Britten voor wat hij eenopmerkelijke militaire overwinning noemde.

Het bezoek aan Basra gebeurde vanwege veiligheidsredenenonaangekondigd. Vermoedelijk vliegt de 70-jarige Rumsfeld latervandaag door naar de Bagdad. Het wordt zijn eerste kennismaking intwintig jaar met de Iraakse hoofdstad. Toen bracht hij in opdrachtvan president Reagen een geheim bezoek aan Saddam Hussein. Diemissie leidde tijdelijk tot nauwere banden tussen beide landen.

De minister van Defensie is bezig met een zevendaagse reis doorde Golfregio om zijn eigen troepen en de omringende landen die deAmerikanen steunden, te bedanken. Ook overlegt Rumsfeld metlegerbevelhebbers over het terugbrengen van het aantal militairenin de regio.