APELDOORN - In Apeldoorn is in de nacht van dinsdag opwoensdag een goederentrein ontspoord. Er zijn geen gewondengevallen, aldus de politie. Door een stroomstoring diewoensdagochtend volgde op het ongeval, kwam het treinverkeer rondApeldoorn zo'n anderhalf uur stil te liggen, meldt ProrailVerkeersinformatie.

Tegen acht uur was de stroomstoring verholpen en kwam het meestetreinverkeer weer geleidelijk op gang. Alleen tussen Apeldoorn enZutpen rijden nog geen treinen, omdat op dit traject despoorwegovergangen nog niet goed functioneren.

Het ontspoorde transport bestond uit 21 wagons, geladen metstaal, waarvan er twaalf uit de rails zijn gelopen en gekanteldnaast het spoor liggen. Volgens de politie is er sprake van eenenorme ravage.

De trein ontspoorde op enkele honderden meters van hetNS-station van Apeldoorn. Een paar wagons liggen op de weg dienaast het spoor loopt. De opruimwerkzaamheden gaan vermoedelijk nogenkele dagen duren.

Het transport was onderweg van Beverwijk naar Duitsland. Deoorzaak van de ontsporing is nog onbekend.