TEL AVIV - Bij een zelfmoordaanslag in Tel Aviv zijnwoensdag vier doden en ongeveer vijftig gewonden gevallen. Een vande doden is de zelfmoordenaar, vermoedelijk een Palestijn.Dat hebben hulpverleners gemeld. Een van hen, een Nederlander,heeft laten weten dat de Israëlische politie de omgeving heeftafgezet omdat er in de buurt nog een tweede zelfmoordenaar zourondlopen.

De dader van de aanslag probeerde een strandtrent op deboulevard van de grootste stad van Israël binnen te gaan. Toen hemde toegang werd geweigerd bracht hij de bom, die gevuld was metspijkers en andere scherpe voorwerpen, tot ontploffing. Destrandtent ligt vlakbij de Amerikaanse ambassade.

Het Franse persbureau AFP heeft gemeld dat de radicalePalestijnse groepering al Aksa-martelarenbrigade achter dezelfmoordaanslag zat. Een lid zou naar AFP hebben gebeld om eenverklaring voor te lezen.

Israel heeft de aanslag scherp veroordeeld. Een woordvoerder vanpremier Sharon waarschuwde de nieuwe Palestijnse regering ervoor,dat het alles in het werk moet stelllen om zelfmoordaanslagen in detoekomst te voorkomen.

Harde aanpak

De nieuwe Palestijnse premier, Mahmoud Abbas, heeft nog nietgerageerd op de aanslagen. Abbas, beter bekend als Abu Mazen,kondigde dinsdag in zijn inaugurele rede aan dat hij hetPalestijnse extremisme hard wil aanpakken. De radicale Palestijnsegroeperingen Hamas en islamitische Jihad kondigden daarop aan datze door zouden gaan met de gewapende strijd tegen Israël.

Ook de Amerikaanse regering heeft de zelfmoordaanslag in TelAviv scherp veroordeeld, maar zegt dat het komende vredesoverlegniet in gevaar is gebracht. Binnenkort zal Washington een'routekaart' voor de vrede presenteren. Het is de bedoeling datIsraël en de Palestijnen op basis van dit initiatief gaanonderhandelen.

Dinsdagavond zijn twee gewapende Palestijnen gedood toen ze eenillegale joodse nederzetting in het noorden van de WestelijkJordaanoever probeerden binnen te dringen. Een Palestijn werddoodgeschoten door een joodse kolonist, de ander door hetIsraëlische leger.