SEOUL - Noord-Korea heeft woensdag gezegd dat de vijandelijkeAmerikaanse politiek het land ertoe heeft gedwongen een"noodzakelijk afschrikwekkend middel" te ontwikkelen. Daarmeeimpliceert het stalinistische land dat het atoomwapens heeft.

"De realiteit gebiedt Noord-Korea om de escalerende Amerikaansepogingen om Noord-Korea met fysieke macht te verstikken, af teweren. Het dwingt ons om een noodzakelijk afschrikwekkend middel inbezit te hebben", aldus de verklaring van het Noord-Koreaanseministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde aleerder dat Noord-Koreaanse onderhandelaars vorige week in Pekinghadden gezegd over nucleaire wapens te beschikken. Het is voor heteerst dat de Noord-Koreanen daar publiekelijk op reageren.

Kernwapens

In een andere mededeling, uitgegeven door het staatspersbureauKCNA, kan ook worden opgemaakt dat Pyongyang kernwapens bezit. Despreekbuis van het stalinistische regime merkte op dat de VerenigdeStaten eerst hun kernwapens moeten verwijderen, "voor zo'n kleinland als Noord-Korea dat doet". Het dreigde ook met niet nadergenoemde "praktische maatregelen" als de Verenigde Staten hetdispuut over de Noord-Koreaanse nucleaire ambities voor deVN-Veiligheidsraad zullen brengen.

De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwdewoensdag voor een "nachtmerrie" als blijkt dat de noorderbureninderdaad atoomwapens hebben.

De Noord-Koreanen meldden dinsdag dat verdere gesprekken over decrisis zinloos zijn, zolang Washington niet instemt met zijnverzoek voor een niet-aanvalsverdrag tussen beide landen. In ruilvoor zo'n overeenkomst willen de Noord-Koreanen hun raketprogrammabeëindigen. De Amerikanen bestuderen een dergelijk verzoek, vorigeweek gedaan tijdens de onderhandelingen in de Chinese hoofdstadPeking, maar noemden die dinsdag bij voorbaat al onvoldoende.