DEN HAAG - Het is op de valreep toch nog onrustig geworden inDen Haag tijdens de veertiende editie van KoninginneNach. Was hetgedurende de optredens, tot ongeveer twee uur, nog rustig, daarnaarresteerde de politie 64 mensen wegens vernieling en mishandeling.

Na het evenement bleven diverse groepjes jongeren hangen in destad, meldt de politie. Op verschillende plekken kwam het totvechtpartijen en vernielingen. Vier mensen raakten licht gewond bijde knokpartijen. Nog eens acht mensen raakten onwel.

Het aantal muziekliefhebbers en feestvierders in de binnenstadbedroeg volgens de politie ongeveer 175.000. Op de kermis op hetKerkplein had de politie al eerder tien mensen aangehouden wegensgeweldpleging, maar verder was het rustig.

De organisatie had gerekend op 200.000 bezoekers, beduidendminder dan de 250.000 vorig jaar en de 275.000 bezoekers die in hetjaar ervoor kwamen. Toen maakten echter publiekstrekkers als Kaneen Anouk hun opwachting. Dergelijke optredens waren dit jaar doorde strenge veiligheidseisen van de gemeente niet meer mogelijk.

In verband met de veiligheid waren er ook geen podia meer op deBosbrug, vlakbij de ambassade van de Verenigde Staten en op hetPlein, dichtbij de Tweede Kamer. In plaats daarvan was er een plekvoor optredens op de Koekamp, bij het Centraal Station, gecreëerd.Hier verschenen Cuby & The Blizzards, Beef, Ellis Hooks en TheWeary Boys.