BANGKOK/PEKING/PARIJS - Aziatische landen hebbendinsdag in de Thaise hoofdstad Bangkok een akkoord bereikt over eengezamelijke aanpak tegen de besmettelijke longziekte SARS. Aan degrenzen van landen met SARS-gevallen komen strengegezondheidscontroles. Verder gaan de landen informatie over deuitbreiding van de ziekte en tegenmaatregelen uitwisselen en beterop elkaar afstemmen.

Het zespuntenplan is overeengekomen tijdens crisisberaad van dezogenoemde ASEAN-landen (de Zuidoost-Aziatische staten) en China.Voor de financiering van het plan is een fonds opgericht waar China,2 miljoen dollar in stort. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)prees de deelnemers aan de conferentie voor hun werk, maarwaarschuwde voor te overdreven reacties.

China

De Chinese autoriteiten maakten dinsdag bekend dat er in hetland 202 nieuwe besmettingen met SARS zijn geconstateerd en datopnieuw negen mensen aan de gevolgen van de longaandoening zijnoverleden. Daarmee komt het totale aantal doden door SARS in Chinaop 148. Bovendien zijn meer dan 3300 gevallen geteld.

De staatsmedia meldden dat in Peking meer dan 9000 mensen inquarantaine zijn geplaatst in de strijd tegen SARS. Ook is eenderde groot ziekenhuis in de hoofdstad door de lokale autoriteitenverzegeld.

Brand

In een dorp in de buurt van Peking hebben ongeveer 2000 menseneen gebouw waar SARS-patiënten zouden worden ondergebracht in brandgestoken. Ook werd een overheidsgebouw bestormd en volledigvernield.

De Chinese overheid heeft in het hele land gebouwen gevorderdwaar SARS-patiënten kunnen worden afgezonderd, in een ultiemepoging de verspreiding van het virus tegen gaan. Veel inwoners vandorpen zijn niet blij met de komst van de speciale klinieken, omdatze vrezen dat ze worden besmet.

In Hongkong zijn weer twaalf mensen overleden. Ook zijn vijftiennieuwe besmettingen vastgesteld.

Taxichauffeur

De autoriteiten in Singapore lieten weten dat een taxichauffeuraan de gevolgen van SARS is bezweken. Volgens de WHO staat hetdodental wereldwijd door SARS op 353 en zijn ruim 5400 gevallen vande longaandoening bekend.

Zuid-Korea meldde het eerste vermoedelijke geval van SARS: eenman die in China was geweest. Ook Nieuw-Zeeland en Mongolië hebbende eerste infecties binnen hun landsgrenzen vastgesteld.

Toronto

Directeur-generaal Harlem Brundtland van de WHO zei dat hetnegatief reisadvies voor de Canadese stad Toronto met ingang vanwoensdag wordt ingetrokken. Ze stelde dat Toronto de verspreidingvan de ziekte onder controle heeft.

Pilletje

Een Duitse arts zei dat zich inmiddels de eerste besmetting aanboord van een vliegtuig heeft voorgedaan. Dat zou half maart zijngebeurd op een vlucht van Singapore naar Frankfurt. Een passagierwas in afzondering gezet omdat hij SARS-verschijnselen vertoonde.Een stewardess had hem een pilletje gegeven. Daarna is ook bij haarde longaandoening vastgesteld.

Uit een onderzoek van artsen in Hongkong, gepubliceerd in hetmedisch tijdschrift The Lancet, blijkt dat kinderen met SARS minderziek lijken te zijn dan volwassenen en oudere tieners.

Jonge kinderen

De artsen onderzochten de eerste tien kinderen uit Hongkong diezijn behandeld wegens de ziekte. De kinderen, tussen de anderhalfen zestien jaar, zijn eind maart in ziekenhuizen opgenomen. De vijftieners (tussen de 13 en 16 jaar) hadden symptomen die erg leken opdie van volwassen SARS-patiënten, zoals spierpijn, hoofdpijn,rillingen en ademhalingsmoeilijkheden. Maar de vijf jongerepatiëntjes (tot zeven jaar oud) hadden veel minder last.

Een functionaris van EU-voorzitter Griekenland meldde dinsdagdat op 6 mei in Brussel de ministers van Volksgezondheid van delidstaten in Brussel spoedberaad over SARS houden. De Griekseminister Costas Stephanis zal dan met voorstellen voor maatregelentegen SARS komen.