DEN HAAG - Het aantal meldingen van euthanasie is gedaald. De vijf toetsingscommissies meldden dinsdag in hun jaarverslag dat vorig jaar 1882 zaken zijn voorgelegd. In 1999, toen de commissies voor het laatst verslag deden, kwam het aantal gemelde euthanasiegevallen ruim 330 hoger uit.

Het dinsdag uitgebrachte jaarverslag is het eerste onder de nieuwe euthanasiewet die sinds vorig jaar van kracht is. Sindsdien bepalen de vijf toetsingscommissies of artsen zorgvuldig gehandeld hebben.

Voorheen deed het Openbaar Ministerie (OM) dat. Bij de 1882 gemelde zaken ging het in 1672 gevallen om euthanasie, in 184 gevallen om hulp bij zelfdoding en in 26 gevallen betrof het een combinatie van beide.

De toetsingscommissies oordeelden in vijf gevallen dat de arts niet volgens de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld. Het OM en de Inspectie voor de Gezondheidszorg doen nog onderzoek.

Het jaarverslag over 2002 meldt dat de levensbeëindiging in 1544 gevallen thuis plaats, in 208 gevallen in een ziekenhuis, in 42 gevallen in een verpleeghuis, in 51 gevallen in een verzorgingstehuis en in 37 gevallen elders, bijvoorbeeld bij familie. In de meeste gevallen leden de mensen aan kanker.