RIJSWIJK - De kinderprostitutie in Nederland is de laatste vijf jaar explosief gestegen. Volgens de belangenorganisatie ChildRight is het aantal slachtoffers in die periode van ongeveer .000 naar 15.000 gestegen.

In de kinderprostitutie is vooral de explosieve groei van het aantal jonge autochtone Nederlandse meisjes uit doorsneegezinnen alarmerend, meldt ChildRight.

Ook het gegeven dat ongeveer 10.000 van deze kinderen volledig in de macht zijn van criminele organisaties die met kinderprostitutie jaarlijks meer dan een miljard gulden aan omzet draaien, vindt de organisatie schokkend.

ChildRight heeft de cijfers vergaard bij de lokale hulpverleningsdiensten en bij vertrouwenspersonen van scholengemeenschappen. Ook hebben veel rechercheurs van jeugd- en zedenpolitie meegewerkt aan het onderzoek. De bronnen komen vooral uit de grotere provinciesteden.