DEN HAAG - Mensen die langs de A15 in Hoogvliet wonen, lopen de grootste kans om het slachtoffer te worden van een ongeluk met transport van gevaarlijke stoffen. Rond het knooppunt De Nieuwe Meer op de ringweg A10 rond Amsterdam is de kans het grootst dat een dergelijk ongeluk veel mensenlevens eist.

Dat blijkt uit de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen, die minister De Boer (Verkeer) dinsdag naar de Tweede Kamer stuurt. Op basis van provinciale tellingen brengt het ministerie hierin in kaart over welke wegen brandbare en giftige stoffen worden vervoerd en hoe gevaarlijk dat is. Ook voor alle hoofdvaarwegen is zo'n overzicht gemaakt.

Voor het spoor was er al een risicoatlas. De Boer wil de atlas gebruiken om de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Ook kunnen Rijk, provincies, gemeenten en bedrijven de atlassen voor hun ruimtelijk beleid gebruiken.

Geen verrassing

Weinig verrassend is dat de meeste gevaarlijke transporten in de buurt van de havens van Rotterdam en Vlissingen plaatsvinden. Dit levert vijf concrete knelpunten op van woonwijken waar het risico hoger dan de wettelijke norm is: langs de A17 bij Roosendaal, de A4 bij Bergen op Zoom, de A15 bij Papendrecht en twee stroken langs de A15 bij Hoogvliet Aveling.

De kans dat een ongeluk met gevaarlijke stoffen tot relatief veel doden in de omgeving leidt, is het grootst in Amsterdam op de ringweg A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Haarlem. Ook op de A28 tussen knooppunt Rijnsweerd en Amersfoort-Zuid is dit zogenoemde groepsrisico relatief hoog, net als op de A15 tussen het knooppunt Benelux en Pernis. De atlas zegt niets over de reden van deze uitkomsten.

De risicoatlas beschrijft alleen de gevaren voor omwonenden en andere mensen in de buurt van een weg. Het risico dat andere weggebruikers lopen op wegen waar veel gevaarlijke stoffen over worden vervoerd, is niet in kaart gebracht.

De risicoatlassen voor weg, water, spoor en leidingen gaan deel uitmaken van een landelijke registratie van risicovolle activiteiten, die wordt ingevoerd naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede.