RIJSWIJK - Korpsbeheerders hebben laten weten niks te zien in een afwijkend aangiftebeleid voor mensen die zich beledigd voelen door de aanstaande Koranfilm van PVV-Kamerlid Geert Wilders.

Eventuele aangiften zullen geen soepeler behandeling krijgen leert een rondgang langs de politiekorpsen.

Soepeler

Bert Poelert van het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) had afgelopen week een soepeler aangiftebeleid geadviseerd.

Agenten zouden ook aangiften moeten opnemen als er niet evident sprake is van een strafbaar feit. Het LECD verwacht dat door een soepele omgang met aangiften van belediging of discriminatie "een juiste wijze van stoom afblazen wordt gecreëerd".

Jorritsma

De politie Flevoland gaat gaat daar niet in mee. Burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere liet via een woordvoerder weten niet mee te doen aan de "hype".

"Er gaat een film komen, maar we weten niet wanneer en wat erin zit." Om hierop vooruit te lopen, vindt ze te veel eer voor Wilders.

Burgemeester Margreet Horselenberg van Lelystad sluit zich bij deze reactie aan.

Noordoostpolder

Burgemeester Willem Ridder van Rappard van de gemeente Noordoostpolder (Flevoland) meent dat de politie wel de tijd moet nemen voor mensen die zich beledigd voelen door de film van Wilders.

Dit kan volgens Van Rappard als "thermometer voor de sociale veiligheid" dienen.

Regels

Korpsbeheerder Peter den Oudsten van de politie Twente ziet niets in een ander aangiftebeleid. "Er zijn duidelijke regels, daar moet je niet van afwijken."

Ook Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en korpsbeheerder van de politie Fryslân zei 'de normale procedure' te volgen.

Openbaar Ministerie

"Het al dan niet verruimen van de mogelijkheden tot het doen van aangifte is geen zaak voor de korpsbeheerder, maar voor het Openbaar Ministerie", vindt Fred de Graaf, burgemeester van Apeldoorn.

De korpsbeheerder van Noord- en Oost-Gelderland ziet geen reden om soepel om te gaan met aangiftes. "We zitten te hypen over een film die nog niet eens gemaakt is en waarvan we de inhoud niet kennen. Ik vind dat Wilders te veel een podium krijgt."

Platform

In Apeldoorn bestaat sinds de aanslagen van 11 september 2001 een platform waarin de allochtone groeperingen in de gemeente met elkaar in dialoog gaan.

"Als mensen hun hart willen luchten, kan dat daar. Aangiftes zijn alleen bedoeld om strafbare feiten te melden."

Burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle, tevens korpsbeheerder van IJsselland, schaart zich achter het pleidooi om op andere manieren mensen de mogelijkheid te geven stoom af te blazen.

Solidair

Burgemeester Braks van Eindhoven die vorige week nog alle media naar het stadhuis riep om een indringend beroep te doen op de samenleving om solidair te zijn en problemen samen op te lossen "zonder te polariseren", wil nu helemaal niet meer reageren.

Ook op het advies van het LECD gaat hij niet in 'omdat de film nog niet uit is'.

Haaglanden

Ook de politie Haaglanden doet geen mededelingen over de Wilders-film. In Rotterdam gaat de politie op een professionele manier om met aangiftes, was het enige commentaar van de woordvoerder van korpsbeheerder en burgemeester Ivo Opstelten.

Paniek vooraf

Woorden van gelijke strekking liet de woordvoerder van de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen horen. Burgemeester en korpsbeheerder Thom de Graaf van Nijmegen achtte het ook niet nodig op de kwestie te reageren. "Dit is paniek vooraf en daar doe ik niet aan mee", aldus De Graaf.