DEN HAAG - Overgewicht heeft in Nederland epidemische vormenaangenomen. Omdat het gaat gepaard met tal van gezondheidsrisico'sen hoge kosten voor de gezondheidszorg, is dat verontrustend, steltde Gezondheidsraad in een maandag verschenen advies.

De raad vindt dat overheid, bedrijfsleven, gezondheidszorg enscholen moeten zorgen dat mensen meer gaan bewegen. Ook moetoverconsumptie worden ontmoedigd. Want bewegen doen Nederlanders teweinig en eten te veel.

Vier op de tien volwassen Nederlanders is te dik. Bij een op detien is zelfs sprake van ernstig overgewicht, obesitas. Van dekinderen is een op de zeven te zwaar. De Gezondheidsraad is vooralverontrust over de sterke toename van te zware peuters en ouderekinderen.

Ernstig overgewicht

Als de huidige ontwikkeling doorzet, zal in 2015 een op de vijfvolwassenen last hebben van ernstig overgewicht. Wie te zwaar is,loopt een grotere kans op diabetes, hart- en vaatziekten enverschillende vormen van kanker. Hoe groter het overgewicht, des tehoger het risico.

Volgens prof.dr. H. Kemper van de Gezondheidsraad overschattenveel mensen de omvang van hun lichamelijke activiteiten enonderschatten ze wat ze eten en drinken. "Elke dag een beetje teveel eten leidt op termijn tot een flinke gewichtstoename."

Streefgewicht

Negentien jaar geleden adviseerde de Gezondheidsraad te zwaremensen een streefgewicht dat ideaal zou zijn voor hun lengte. Datis volgens Kemper nu niet meer reëel. "Het streven moet nu zijnhet huidige gewicht te handhaven. Afvallen blijkt namelijk heelmoeilijk en gedragsveranderingen zijn moelijk vol te houden"

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid), die het rapport inontvangst nam, voelt niets voor belasting op de vette hap('snacktax'), maar vindt wel dat producenten zich meer moeteninspannen voeding gezonder te maken. Verder vroeg de bewindsvrouwzich af waarom verkoopacties zich altijd concentreren rondongezonde producten. Flippo's bij de chips sprak haar niet erg aan."En waarom is het drie flessen cola halen twee betalen en wordtdezelfde actie niet gevoerd met sinaasapppels?"