WASHINGTON - Noord-Korea heeft vorige week tijdensgesprekken met de Verenigde Staten aangeboden "uiteindelijk testoppen" met zijn nucleaire programma. Dat heeft de Amerikaanseminister van Buitenlandse Zaken Collin Powell maandag gezegd. DeNoord-Koreanen zouden er "iets aanzienlijks" voor terug willen.

"De Noord-Koreanen gaven een aantal zaken die zij uitvoeren toeen zeiden dat daar nu verder over kan worden gediscussieerd",aldus Powell. Hij voegde er aan toe dat de Amerikanen het voorstel"met onze vrienden en bondgenoten" bestuderen.

Eerder zei een Chinese overheidsfunctionaris dat Pyongyangbereid is tot compromissen als de Amerikanen hun vijandige houdingzouden laten varen. Tijdens de bijeenkomst tussen China,Noord-Korea en de VS die vorige week in Peking plaatshad, gafNoord-Korea verder aan te willen stoppen met het testen enexporteren van ballistische raketten. Het stalinistische regime zouvolgens de Chinese zegsman ook bereid zijn weer wapeninspecteurstoe te laten.

De Noord-Koreaanse delegatie zei vrijdag dat het de Amerikaneneen "nieuw stoutmoedig plan" had gepresenteerd. Wat dat planinhield, zei zij niet. De Noord-Koreaanse staatskrant Rodong Sinmunsuggereerde zondag dat Pyongyang economische en politiekebeloningen wil, in ruil voor het stoppen van hetkernwapenprogramma.