MIDDELBURG - Het gemeentelijk crematorium in Middelburg heeftafgelopen week twee stoffelijke overschotten verwisseld.Nabestaanden ontdekten de vergissing zaterdag. Zij troffen niet hunoverleden familielid aan in de kist maar het stoffelijk overschotvan een ander. Hun familielid bleek donderdag al te zijn gecremeerdonder een andere naam.

Dat maakte de gemeente maandagavond bekend. Het gemeentebestuurheeft inmiddels zowel mondeling als schriftelijk excuses aangebodenaan de nabestaanden, aldus een woordvoerster. De gemeente heeftjustitie gevraagd een onderzoek in te stellen naar de toedracht.