AMSTERDAM - Het Rijksmuseum in Amsterdam is vanaf dinsdaggesloten omdat er asbest is aangetroffen. Dat heeft de directie vanhet museum maandag in overleg met de Arbeidsinspectie besloten. Hetmuseum gaat onderzoeken of het asbest invloed heeft gehad op degezondheid van medewerkers, zei een woordvoerder.

In delen van het gebouw is asbest ontdekt tijdens een onderzoekvan de Rijksgebouwendienst. Dat had plaats in het kader van dekomende renovatie en restauratie van het Rijksmuseum. Die operatie,die circa 200 miljoen euro kost, begint eind dit jaar en duurt totmidden 2008.

Volgens de directie is het risico van de aanwezigheid van asbestvoor het publiek dat het museum heeft bezocht "absoluutverwaarloosbaar". Voor het personeel geldt dat niet, erkende dezegsman. "Er zijn medewerkers die twintig jaar in het museumhebben gewerkt. Ze zijn langer blootgesteld aan het asbest", zeihij. Onderzoek moet uitwijzen in welke mate dat is gebeurd. Onderhet personeel is volgens de woordvoerder geen onrust ontstaan toenze werden ingelicht, al waren er wel veel vragen.

Onderzoek

Uit voorzorg heeft de museumdirectie besloten het pand tijdelijkvoor personeel en publiek te sluiten. Hoe lang dat gaat duren, isnog niet bekend. Verder onderzoek moet uitwijzen welke delen vanhet gebouw het precies betreft en om welke vorm van asbest hetgaat.

De directie wist dat er asbest in het museum zat, zei eenwoordvoerder. Maar dat vormde volgens hem geen probleem zolang erniet wordt gesloopt. Omdat dat later dit jaar wel gaat gebeuren,was een zogeheten asbestinventarisatie nodig.

Dichte deur

Over de gevolgen van de tijdelijke sluiting kon de woordvoerdernog weinig zeggen. Volgens hem trekt het museum dagelijks tussen de en 3000 bezoekers. Mensen die dinsdag voor een dichte deurkomen te staan, kunnen op borden lezen waarom het museum geslotenis. Ook zullen er medewerkers klaarstaan om hen te informeren. Dewoordvoerder verwacht dat de meeste Nederlanders wel op de hoogtezullen zijn van de sluiting.

Voor ongeveer 150 van de ruim 400 medewerkers van het museum ishet niet mogelijk om te werken. Het gaat om honderd bewakers envijftig conservatoren, zei de woordvoerder. Dinsdagmiddag om 13.00uur is er opnieuw een informatiebijeenkomst voor het personeel.

Voor zover bekend heeft de sluiting geen invloed op de geplanderenovatie, aldus de zegsman. Het monumentale museum is een ontwerpvan architect Pierre Cuypers uit 1885. Tijdens de renovatie is hetgrootste deel van het museum gesloten. Het museum wijkt vanaf 2005onder meer uit naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam.