DEN HAAG - Nederland leeft de rechten van het kind nog onvoldoende na. Illegale kinderen worden uitgesloten van allerlei voorzieningen, aanpak van kindermishandeling schiet nog tekort en de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn te lang. Het wordt hoog tijd dat er in Nederland een kinderombudsman komt.

Dat stellen Unicef Nederland en Defence for Childeren International Nederland in hun eerste Jaarbericht Kinderrechten dat ze maandag overhandigen aan minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin.

Een panel van vijf deskundigen deelde rapportcijfers uit voor de manier waarop Nederland omgaat met kindermishandeling, jeugdzorg, jeugdstrafrecht, illegale kinderen en jeugdgezondheidszorg. Drie van de vijf terreinen scoorden in de ogen van het panel een onvoldoende.

Gezondheidszorg

Dat komt onder meer omdat er nog te vaak illegale kinderen in de cel belanden en families op straat worden gezet. Als het gaat om gezondheidszorg wijst het jaarbericht op meisjesbesnijdenis en het tekort aan jeugdpsychiaters.

Ook constateren de organisaties een verharding van de aanpak van jeugdcriminaliteit, waardoor steeds meer jongeren achter de tralies belanden.

Verenigde Naties

Op al deze punten schiet Nederland tekort in de naleving van de rechten die zijn vastgelegd in het kinderrechtenverdrag dat de Verenigde Naties in 1989 aannamen. In 2002 stelde het Kinderrechtencollectief, waarvan de Nederlandse afdelingen van Unicef en Defence for Children deel uitmaakten, ook al dat Nederland het verdrag niet goed naleeft.

In het panel dat de cijfers uitdeelde zaten naast voormalig commissaris jongerenbeleid Steven van Eijck onder meer Eerste Kamerlid en voormalige kinderrechter Ineke Quick-Schuit, en een beleidmedewerker van de Nationale Jeugdraad.