RIJSWIJK - Dat Nederland vergrijst, is niet nieuw. Na 2010 neemt het aantal ouderen echter snel toe. Vanaf dat jaar bereiken de eerste babyboomers van de naoorlogse geboortegeneratie de leeftijd van 65 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat maandag is gepubliceerd.

Op 1 januari telde Nederland 16,2 miljoen inwoners. Volgens een bevolkingsprognose van het CBS loopt dit aantal op tot 17,7 miljoen rond 2040. Daarna daalt het aantal inwoners. De afname zal niet groot zijn, want aan het eind van de 21ste eeuw telt Nederland vermoedelijk ruim 17 miljoen inwoners.

De bevolking groeit niet alleen, maar wordt ook steeds ouder. Op dit moment is de 'grijze druk' 22. Dat betekent dat 22 van de honderd potentiële arbeidskrachten 65-plussers zijn. Vijftig jaar geleden lag dat aantal nog op veertien. Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt. Dan is de 'grijze druk' 43. Naar verwachting neemt dit na 2040 af, omdat de naoorlogse generatie dan grotendeels is overleden.