DEN HAAG - De onderhandelaars Verhagen (CDA) en Zalm (VVD) zijn maandagochtend aangeschoven bij de informateurs Korthals Altes en Hoekstra, ter voorbereiding op het gesprek dat ze later in de ochtend hebben met D66-leider Dittrich.

Het gesprek met D66 is hoogstwaarschijnlijk het laatste voordat CDA en VVD een keuze maken wie met de twee partijen een nieuw meerderheidskabinet kunnen gaan vormen. Behalve D66 is daarvoor ook de combinatie ChristenUnie en SGP kandidaat.

Onderwijs is het belangrijkste knelpunt dat in het gesprek met D66 op tafel ligt. De democraten eisen forse extra investering in onderwijs en kenniseconomie. Zalm ontkende maandagochtend dat CDA en VVD bij eerdere besprekingen met D66 al concrete bedragen hiervoor hebben toegezegd. "Dat kan ook niet als je nog geen zicht hebt op hoeveel er bezuinigd gaat worden."

Ook CDA-bronnen zeggen dat tegenover D66 alleen de intentie is uitgesproken dat er flink wat extra geld voor onderwijs beschikbaar komt, zonder cijfers te noemen.

Een ander mogelijk breekpunt tussen CDA en VVD enerzijds en D66 anderzijds leek de invoering van het referendum, maar Dittrich heeft in het weekeinde laten doorschemeren daar geen halszaak van te maken. Verhagen toonde zich verheugd daarover. "Dat kan een probleem oplossen."

Zalm zei maandag nog eens dat voor zijn partij regeren met de orthodox-christelijke SGP moeilijk ligt, gezien de standpunten van deze partij over vrouwen en homo's.