DEN HAAG - De Koranfilm van Geert Wilders zorgt volgens premier Jan Peter Balkenende voor een stevige crisissituatie.

"Er zijn meer crises geweest, maar dit is wel een forse", zei hij vrijdag in het televisieprogramma EénVandaag.

Dat de film internationale aandacht trekt, maakt de zaak volgens Balkenende extra gecompliceerd. Maar "er is geen reden voor paniek".

Waarschuwing

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad waarschuwde de premier dat in de discussie over de film geen levensovertuigingen en bevolkingsgroepen nodeloos mogen worden gekwetst. "Daartegen zullen wij ons als kabinet altijd verzetten", zei Balkenende.

Traditie

Hij constateerde dat Nederland tradities hoog te houden heeft als het gaat om respect, tolerantie en verdraagzaamheid.

Tegelijk wees de minister-president ook op de vrijheid van meningsuiting en godsdienst.

Wilders

PVV-leider Wilders heeft aangekondigd dat de film zijn mening zal verbeelden dat de Koran een fascistisch boek is dat aanzet tot geweld.

De Koranfilm is nog niet verschenen, maar volgens Balkenende leven er in binnen- en buitenland grote zorgen dat de inhoud kwetsend kan zijn en risico's kan opleveren voor de veiligheid en economie.

Publiciteit

De publiciteit over de film leidt nu al tot heftige reacties die over en weer als "kwetsend en bedreigend" kunnen worden ervaren, zei de premier.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de film ligt volgens hem bij Wilders. "Het is de taak van het kabinet om oog te hebben voor de gevolgen die zouden kunnen optreden", zei Balkenende.

Verantwoordelijkheden

De premier maakte duidelijk dat degenen die zich aangesproken voelen door Wilders in hun reactie ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

Als de ene kwetsende opmerking zou leiden tot een overreactie van de andere kant, is dat "een verschraling van de beschaving waarin we leven".

Gevolgen

Het kabinet bereidt zich ondertussen voor op de mogelijke gevolgen van de film. Zo worden instellingen en ambassades in binnen- en buitenland voortdurend op de hoogte gehouden.

Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) heeft van ambassades en ondernemingen in het buitenland "kritische signalen" ontvangen dat de film mogelijk heftige reacties zal losmaken. Sommige bedrijven maken zich zorgen over wat er zou kunnen gebeuren.

Film

Het is nog niet bekend wanneer de film uitkomt. Wilders spreekt geruchten tegen dat dat volgende week vrijdag gebeurt. Balkenende zei niet te weten wanneer de film verschijnt.