EEFDE - Jaarlijks komen 2500 jongeren in aanmerking voor gesloten jeugdzorg. Die schatting maakte minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin donderdag bij de officiële opening van deze nieuwe vorm van zorg in zorginstelling Rentray in het Gelderse Eefde.

Sinds 1 januari zijn er twaalf instellingen waar jongeren met ernstige gedragsproblemen na een uithuisplaatsing kunnen worden opgenomen en behandeld.

Jeugdgevangenis

Tot nu zaten zij door ruimtegebrek in zorginstellingen vaak samen met veroordeelde jongeren in een jeugdgevangenis. Rentray is een van de vijf jeugdgevangenissen die sinds kort instellingen voor gesloten jeugdzorg zijn.

Volgend jaar zijn nog twee gevangenissen omgevormd tot instelling voor gesloten jeugdzorg, waarna in 2010 het aanbod compleet moet zijn met plaats voor 1400 jongeren.

Rouvoet gaat ervan uit dat dit zal volstaan omdat niet iedere jongere een jaar lang behandeld hoeft te worden.

Tweede kamer

De Tweede Kamer drong er eerder op aan de capaciteit zo snel mogelijk uit te breiden om jongeren die niet in de gevangenis thuishoren zo snel mogelijk een eigen plek te geven. Rouvoet beloofde dat de meest kwetsbare en jongste cliënten voorrang krijgen.