DEN HAAG - D66-leider Dittrich zal in de onderhandelingen metCDA en VVD over de vorming van een kabinet het correctiefreferendum niet tot een breekpunt maken. Dittrich liet dat zondagblijken in het tv-programma Netwerk.

Hij wees erop dat voor invoering van het referendum eengrondwetswijziging nodig is, waarbij een tweederde meerderheid inTweede en Eerste Kamer is vereist. "Helaas zit geen enkele grotepartij op het referendum te wachten. Ik denk niet dat het lukt",aldus Dittrich.

Geen aanlokkelijk alternatief

Eerder in het weekeinde hadden voormalig partijleider Terlouw enex-D66-minister Brinkhorst ook al gezegd dat Dittrich in deonderhandelingen niet koste wat kost aan het referendum moetvasthouden. Brinkhorst wees er op dat niet regeren voor D66 geenaanlokkelijk alternatief is. "Vier jaar de vierde oppositiepartijzijn is ook niet leuk", zei hij in het tv-programma Buitenhof.

Dittrich blijft wel vasthouden aan een forse verhoging van deonderwijsuitgaven, zei hij in Netwerk. Hij noemde geen bedrag.Verder wil hij meer dan één minister voor D66 in het nieuwekabinet.

Dittrich kondigde aan dat als hij besluit tot kabinetsdeelname,hij het onderhandelingsresultaat eerst aan het partijcongres zalvoorleggen. Dat krijgt het laatste woord. Dittrich is ervanovertuigd dat hij het congres zal kunnen overtuigen. Hij is vanplan alleen een onderhandelingsresultaat voor te leggen waarhijzelf helemaal achter staat.

Kiezen tussen pest en cholera

Vooralsnog staat de D66-achterban bepaald niet te springen om tegaan regeren met CDA en VVD. Tijdens een partijbijeenkomst inGroningen zaterdag, waar Kamerlid Bakker en partijvoorzitterPechtold een toelichting gaven op de kabinetsformatie, toonde eenmeerderheid zich zeer kritisch. Veel aanwezigen meenden dat D66 teveel moet inleveren in de onderhandelingen. Een aanwezigeverzuchtte dat gekozen moet worden tussen de pest en de cholera.

Maandag spreekt Dittrich weer met de onderhandelaars van CDA enVVD, Balkenende en Zalm. Vooral bij de VVD bestaat een grotevoorkeur voor regeren met D66 boven een coalitie metChristenUnie/SGP. Hoewel een flink deel van de CDA-fractie lievermet de christelijke partijen in zee gaat, zullen dechristen-democraten "niet moeilijk doen" als de VVD D66 verkiest,hebben ze laten weten.

Overigens vindt ex-VVD-minister Jorritsma dat CDA en VVD beterkunnen kiezen voor een minderheidskabinet als ze te veel moeteninleveren bij de onderhandelingen met een derde partij. ChristenUnieen SGP eisen concessies op immaterieel gebied en D66 wil volgensJorritsma "bestuurlijke rimram".