MAASTRICHT - De bewoners van 55 appartementen in PatioSevilla in Maastricht zijn zondagmiddag naar hun woningteruggekeerd. Dat heeft de gemeente Maastricht bekendgemaakt.Zaterdag zei aannemer P. Smeets nog dat elf van de 55 bewonerspas maandag terug mochten. Maar omdat het zondag niet meer heeftgeregend, schoot het beveiligingswerk aan de balkons zo snel op datalle bewoners zondagmiddag al terug konden.

Alleen de vier gezinnen die in de appartementen wonen waarvan debalkons zijn afgebroken, kunnen voorlopig nog niet terug.Aannemersbedrijf Smeets Bouw Maastricht en projectontwikkelaar 3WVastgoed hebben deze bewoners een ander appartement in de PatioSevilla aangeboden. Maar ze kunnen ook blijven in het gemeubileerdeappartement in het Maastrichtse stadsdeel Wyck, waar ze sindsdonderdag zijn. Smeets en 3W hebben deze bewoners aangeboden hunwoning terug te kopen. De bewoners hebben dit aanbod in beraad.

De balkons van de woningen waarheen de mensen nu terug mogen,zijn gestut. Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente en de aannemerhebben ze veilig verklaard. Zij hebben ook de elektrische leidingengecontroleerd en veilig bevonden, aldus een woordvoerster van degemeente. De tijdelijke opvang van de bewoners in Novotel aan deSibemaweg in Maastricht is met ingang van zondag opgedoekt.

De bewoners mogen de parkeergarage onder Patio Sevilla nog nietin, omdat boven de ingang een dakrand uitsteekt, die kan instorten.De dakrand is aan een grote hijskraan opgehangen. De bewonersmochten zaterdagavond hun auto uit de parkeergarage halen en in eennaburige garage parkeren.

Dinsdagavond geven aannemer en gemeente een laatsteinformatiebijeenkomst voor de bewoners in Novotel. Het infopuntvoor de bewoners met een psycholoog en slachtofferhulp blijft open.