ALGIERS/BERLIJN - De 31 Europese toeristen die in dewoestijn in het zuiden van Algerije zijn zoekgeraakt, zijn nog inleven, maar zij bevinden zich niet meer in het Noord-Afrikaanseland. Dit heeft de Algerijnse leider van het onderzoek naar devermissingen, kolonel Messaoud Benboudria van de gendarmerie, tegende krant El Watan van zondag gezegd.

Benboudria zei ervan uit te gaan dat de politie de vermisten,onder wie vijftien Duitsers en de 35-jarige Nederlander ArjenHilbers, zal vinden. Volgens hem zijn de groepjes toeristen doorhevige zandstormen in de Sahara verdwaald. Hij wijst de theorie alszouden de toeristen door gewapende moslims zijn ontvoerd, van dehand.

"Op het moment hebben wij geen enkel signaal dat dezeveronderstelling ondersteunt. Als je ervan uitgaat dat zij zijnontvoerd, moet het aantal ontvoerders ongeveer tweemaal zo grootzijn als het aantal gijzelaars. Dus zouden er ongeveer zestigdaders moeten zijn. Om met negentig personen in de woestijn televen heb je veel middelen en vooral ook veel water nodig", legdehij uit. Bovendien zouden de ontvoerders dan wel wat van zichhebben laten horen, meent de kolonel uit de provincie Ouargla, inhet gebied waar de toeristen zijn verdwenen.

Telefonische contacten

Benboudria zei dat de Algerijnse overheid er veel aan gelegen isde vermisten terug te vinden. Het onderzoek naar de verdwijningstrekt zich uit over een gebied van 400.000 vierkante kilometer bijde grenzen met Niger en Libië. Meer dan zevenduizend personen,onder wie vijfduizend militairen, nemen deel aan het onderzoek,waarbij ook met nachtzichtapparatuur uitgeruste vliegtuigen wordengebruikt. Alle telefonische contacten in het gebied wordenafgeluisterd.

Binnen de Duitse regering groeit volgens het weekblad DerSpiegel de bezorgdheid over het lot van de vermisten. Het bladvernam in regeringskringen dat de regering vooral bang is dat hetAlgerijnse leger een bevrijdingsactie gaat beginnen die tot eenbloedbad zou kunnen leiden.

De Algerijnse strijdkrachten hebben veel militairen naar hetgebied gestuurd waar de toeristen zijn zoekgeraakt. Duitsland heeftspeciale eenheden naar het Noord-Afrikaanse land gezonden om destrijdkrachten daar te helpen bij de zoekactie.

Antiterreureenheid

Volgens de bronnen van Der Spiegel gaat de Duitse regering erbij de Algerijnse autoriteiten op aandringen dat zij despecialisten van de Duitse antiterreureenheid GSG9 meer bij dezoekactie naar de vermisten betrekt. Ook zouden de Algerijnen zichmeer moeten richten op politieel crisismanagement dan op eenmilitaire aanpak.