LONDEN - Uit documenten van de Iraakse geheime dienstMukhabarat zou blijken dat het bewind van Saddam Hussein bandenonderhield met het terreurnetwerk al-Qaeda van Osama Bin Laden. DeBritse krant Sunday Telegraph zegt dit bewijsmateriaal te hebbengevonden in het voormalige hoofdkwartier van de Mukhabarat inBagdad.

In de papieren zou onder meer staan dat een afgezant vanal-Qaeda in het voorjaar van 1998 in het geheim een bezoek heeftgebracht aan de Iraakse hoofdstad. Toen zouden afspraken zijngemaakt voor een ontmoeting tussen Saddam en Bin Laden, maar het isniet duidelijk of die er ooit is geweest.

In de Sunday Telegraph staat verder te lezen dat de Franseambassadeur in Bagdad vertrouwelingen van Saddam op de hoogte heeftgehouden van overleg tussen Frankrijk en de Verenigde Staten na deaanslagen van 11 september 2001. De Fransen probeerden in teschatten hoe groot de dreiging van een Amerikaanse aanval op Irakwas.

Ook zouden verslagen van gesprekken tussen de Franse presidentJacques Chirac en zijn Amerikaanse collega George Bush letterlijkzijn doorgespeeld.