AMSTERDAM - Met een harde congrestoespraak heeft PvdA-fractievoorzitter Melkert zaterdagmiddag in Amsterdam het politiek leiderschap van zijn partij overgenomen. Melkert was een aantal uren daarvoor met ovationaal applaus door het congres aangewezen als opvolger van premier Kok die na de kabinetsformatie van 2002 zijn binnenlandse politieke loopbaan beëindigt.

Melkert kondigde in zijn eerste toespraak als partijleider aan dat de PvdA zal vasthouden aan een ziektekostenstelsel met inkomensafhankelijke premies. "Daar sluiten wij dus geen compromis over", aldus Melkert.

De leiderswisseling vormde zaterdag de zorgvuldig geregisseerde hoofdmoot van het PvdA-congres waar het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de partij voor de Tweede-Kamerverkiezingen in mei 2002 werden vastgesteld.

Via een videoboodschap sprak de Britse premier Blair zijn Nederlandse geestverwanten zaterdag toe. Hij roemde de samenwerking met Kok gedurende de afgelopen jaren en zei zich te verheugen op de toekomstige samenwerking met diens opvolger Melkert.

Kok

Premier Kok, die zijn aanwezigheid op de Europese top in het Belgische Laken daarvoor een aantal uren had onderbroken, noemde Melkert op het congres "een van de hoofdarchitecten van de succesvolle paarse strijd tegen de langdurige werkloosheid".

De premier herhaalde nog eens "dat mijn vertrouwen in Melkert mijn terugtreden als PvdA-leider voor mij mogelijk heeft gemaakt. In Melkert herken ik het ongeduld en de ambities voor de mensen waar wij al jaren aan werken", aldus Kok.

Melkert bedankte Kok voor alles wat hij "voor Nederland en voor de PvdA heeft gedaan".

Gepeperde toespraak

In een gepeperde toespraak maakte de nieuwe politiek PvdA-leider duidelijk dat er met de sociaal-democraten geen compromissen gesloten zullen worden over een nominale ziektekostenpremie. Met name de VVD pleit daarvoor in het verkiezingsprogramma. Naar verwachting wordt het nieuwe ziektekostenstelsel een van de belangrijkste onderwerpen van de kabinetsformatie in 2002.

Ook maatregelen om langdurig werklozen weer aan de slag te helpen, zoals de Melkertbanen, moeten overeind blijven volgens de lijsttrekker. "Onze inzet is: nooit meer langdurige werkloosheid. Die afspraak kwam ik na en die zal ik na blijven komen."

De PvdA blijft voorstander van een financieel beleid waarbij de staatsschuld verder wordt teruggedrongen, maar waarbij ook nieuwe investeringen in de zorg, het onderwijs en veiligheid mogelijk zijn. Algemene lastenverlichting zoals de VVD voorstaat, keurt Melkert af. Zeker bij een teruglopende economische groei is daarvoor geen ruimte, stelde de PvdA-leider onomwonden.

Eerder nam het congres al het nieuwe verkiezingsprogramma aan. Daarbij koos het PvdA-kader ervoor de hypotheekrenteaftrek de komende vier jaar onaangetast te laten.

/NIEUWSKok draagt leiderschap PvdA over aan Melkert