DEN HAAG - De aanpak van files en andere verkeersknelpunten hangt als los zand aan elkaar. Rijk, provincies en gemeenten hebben hun eigen agenda en van structurele coördinatie ie geen sprake. Dat concludeert de commissie Mobiliteitsmarkt in een advies dat zij vrijdag heeft overhandigd aan minister De Boer van Verkeer en Waterstaat.

Belangrijke oplossing in de strijd tegen de groeiende files is daarom samenwerking, zo heeft de commissie bedacht. Voorzitter D. Luteijn denkt dat een "coalitie van wegbeheerders, openbaarvervoerbedrijven, bedrijfsleven en consumenten" de boel weer in beweging kan krijgen. In de regio Haaglanden is om die reden al een zogenaamd mobiliteitsteam in oprichting.

LPF-minister De Boer schaarde zich achter het advies. "Is het een open deur? Misschien wel, maar het probleem is nog nooit zo concreet blootgelegd."

De bewindsman vindt ook dat samen met alle betrokken moet worden uitgeplozen waar de grootste flessenhalzen zitten om vervolgens met "maatwerk" op de proppen te komen. "Gewoon een kwestie van je gezonde verstand gebruiken", vindt De Boer.