DEN HAAG - Bij een eerste onderzoek van het poeder in een verdacht pakketje dat vrijdag op het ministerie van Defensie was bezorgd, zijn geen sporen aangetroffen van de gevaarlijke antrax-bacterie, die miltvuur kan veroorzaken. De test is uitgevoerd door het onderzoeksinstituut ID in Lelystad.

Het poeder wordt nog nader onderzocht. Defensie nam vrijdag voorzorgsmaatregelen nadat een verdacht pakketje met poeder, geadresseerd aan de chef-defensiestaf luitenant-admiraal Kroon, was binnengekomen. Twintig mensen die in de buurt van het pakketje waren geweest, moesten uit voorzorg op het ministerie douchen en andere kleren aantrekken.

Kroon is zelf niet in de buurt van het pakket geweest, net zo min als de bewindslieden De Grave en Van Hoof, die vrijdagmiddag niet op het ministerie waren.

/NIEUWSVerdacht pakketje aangetroffen op ministerie van Defensie