DEN HAAG - Zestien scholen krijgen een boete omdat ze in het schooljaar 2006/2007 te weinig les hebben gegeven. De bedragen variëren tussen 2000 en 244.000 euro.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft de scholen vrijdag ingelicht. Ze had ze in oktober aangeschreven dat ze onder de zogenoemde urennorm zaten.

Een school, het Calandlyceum (Amsterdam), kon aantonen dat onvoldoende rekening was gehouden met leerlingen die veel uren besteden aan sport.

Boete

De boete is verlaagd naar 19.280 euro. Een andere school heeft nog geen uitsluitsel gekregen, hangende nader onderzoek door de inspectie.

Bij elkaar houdt Van Bijsterveldt ruim vijf ton in. De scholen kunnen daar nog bezwaar tegen maken. De scholen die meer dan 150 uur (zes weken) te weinig les hebben gegeven of meer dan 100 uur (vier weken) te weinig les hebben ingeroosterd, moeten een deel van de bekostiging terugbetalen.

Onderwijstijd

"Onderwijstijd doet ertoe. Het gaat erom dat scholen het maximale uit hun leerlingen halen. Een school die meer dan zes weken en in één geval zelfs twaalf weken te weinig lesuren heeft gegeven, kan nooit het maximale uit de leerlingen hebben gehaald", aldus de CDA-bewindsvrouw.

Zwaarste boete

De zwaarste boete van bijna 244.000 euro gaat naar de openbare scholengemeenschap Piter Jelles uit Leeuwarden.

Dat komt neer op 0,86 procent van de totale bekostiging die de school uit Den Haag ontvangt. Voor de andere aangeslagen scholen varieert dat percentage van 0,02 tot 0,83 procent.

Beboete scholen

De andere beboete scholen zijn: Leidsche Rijn College uit Utrecht (2045 euro), SG Libanon Lyceum uit Rotterdam (2406 euro), Pleincollege Bisschop Bekkers uit Eindhoven (3989 euro), Willem Lodelijk Gymnasium uit Groningen (5108 euro)

Christelijk Gymnasium Utrecht uit Utrecht (5986 euro), Sondervick College uit Locht (Veldhoven) (6484 euro) en VO Vegchel (7859 euro).

De lijst gaat verder met Trevianum scholengroep atheneum uit Sittard (10.065 euro), Christelijke scholengemeenschap CSG Comenius uit Leeuwarden (12.495 euro), RK Alfrink College uit Zoetermeer (16.272 euro), Calandlyceum uit Amsterdam (19.280 euro)

OMO sg Tongerlo uit Roosendaal (38.286 euro), Maartens College uit Hengelo (51.628 euro), en Gomarus Scholengemeenschap uit Gorinchem (81.671 euro).

Urennorm

De destijds geldende urennorm lag op 1040 voor leerlingen in de onderbouw, en op 1000 voor de bovenbouw en 700 voor het examenjaar.