BAGDAD - De Iraakse ex-vice-premier Tareq Aziz is in handengevallen van de Amerikaanse strijdkrachten in Irak. Dat heeft eenfunctionaris van het Amerikaanse ministerie van Defensiebekendgemaakt. Aziz staat op de Amerikaanse lijst van meestgezochte Iraakse functionarissen. Volgens Amerikaanse media heeftde voormalig plaatsvervangend premier zichzelf overgegeven.

Video: Bekijk video

Tareq Aziz is in het westen een bekend, bebrild gezicht. Hij wasde enige christen in de clan rond ex-president Saddam Hussein enlange tijd de spreekbuis van het regime.

Aziz was eerder minister van Informatie en van BuitenlandseZaken. Hij was sinds juli 1991 vice-premier en lid van deRevolutionaire Commandoraad. Hij werd in 1936 ten noorden van Mosulgeboren als Michail Yuhanna.

Aziz was sinds de jaren vijftig actief in de Baathpartij. Hijoverleefde in 1980 een aanslag door de sjiitischeoppositiegroepering Amal. Zijn bestuurlijke loopbaan leek inaugustus 2001 voorbij toen zijn zoon Ziad tot 22 jaar cel werd veroordeeldwegens corruptie en machtsmisbruik. Hij nam ontslag alsvice-premier, maar dat werd uiteindelijk niet geaccepteerd