DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende vindt de uitlatingen van PVV-Kamerlid Hero Brinkman over de Antillen "respectloos". Brinkman noemde de Antillen en Aruba "een corrupt boevennest".

Balkenende zei het vrijdag na afloop van de ministerraad te betreuren dat als gevolg van deze uitspraken overleg tussen de parlementen van Nederland, de Antillen en Aruba niet doorging.

De Antilliaanse Staten ontzegden Brinkman als lid van de Nederlandse delegatie de toegang tot het parlementsgebouw, nadat deze had geweigerd zijn woorden terug te nemen.