AMSTERDAM - Saddam Hussein is of dood, of op zijn minst zwaargewond geraakt. Dat heeft deAmerikaanse president George Bush donderdagavond gezegd in een interview methet televisiestation NBC. Hij zei daarin ook dat de Amerikaanse troepen zo langals Washington dat nodig acht in Irak zullen blijven.

Video: Bekijk video

Mensen vragen zich af of hij dood is of niet. Er is bewijs dat erop duidt dathij dat is, zei de president over de gevallen Iraakse leider. Hij voegdedaaraan toe dat een officiële doodverklaring pas zal worden uitgesproken als deVS daar helemaal zeker van zijn. Maar de persoon die ons hielp bij de aanvallen(op Saddams paleizen, red.) denkt dat Saddam op zijn minst ernstig gewond isgeraakt.

Bush zei verder dat de VS zich uit Irak zullen terugtrekken zodra hun missie isvoltooid. Gevraagd of dat twee jaar kan duren, antwoordde de president dat datmogelijk was. Hij had begrip voor Iraakse kritiek op de Amerikaanseaanwezigheid in het land. Er is niets mis met nationalisme in Irak, steldeBush. Hij benadrukte dat de VS in Irak zijn om er de basis te leggen voor eendemocratie.