DEN HAAG - Het ministerie van Volksgezondheid laat, samen met dat van Landbouw, een onderzoek uitvoeren naar de gezondheid van pluimveehouders en ruimers.

Het moet meer gegevens opleveren over de invloed die het vogelpestvirus heeft op de gezondheid van de mens. Ook moet het informatie verschaffen over de mate waarin het virus op de mens kan worden overgedragen.

Pluimveehouders van geruimde en nog te ruimen bedrijven krijgen binnenkort het verzoek mee te werken aan het onderzoek. Ook andere personen die direct zijn betrokken bij de bestrijding van vogelpest maken deel uit van het onderzoek.

Hun wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Bij een aantal mensen wordt speeksel- en bloedonderzoek verricht.