LONDEN - De Britse regering geeft het gebruik van kernenergie de komende jaren ruim baan.

Verouderde centrales kunnen worden vervangen door moderne en er komt geen bovengrens aan het aandeel van kernenergie op de totale Britse stroomproductie. Dat berichtten Britse media.

De regering van Gordon Brown neemt afstand van een energieplan uit 2003 waarin kernenergie niet als een attractieve optie voor de toekomstige stroomvoorziening werd gezien.

'Klimaatvriendelijk'

Volgens Londen is er nu reden voor een andere koers omdat kernenergie nu veilig en 'klimaatvriendelijk' zou zijn. Momenteel komt al circa 18 procent van de Britse stroom uit kerncentrales.

Moderniseren

De overheid gaat overigens niet zelf centrales moderniseren of bijbouwen, maar schept wel gunstige voorwaarden voor het bedrijfsleven om dat te doen. Uitbreiding en vernieuwing zal vooral bij bestaande centrales gebeuren.

Milieuorganisaties repten van een gevaarlijke koers van Brown, zeker gezien het blijvende probleem van radioactief afval. De eigenzinnige burgemeester van Londen, Ken Livingstone, omschreef het kabinetsbesluit als een "vergissing van een generatie".

Greenpeace

Greenpeace stelt dat "kernenergie een gevaarlijke verspilling van tijd en geld is". De Britse regering 'vergeet' volgens de organisatie dat de klimaatbijdrage van kernenergie te weinig is en te laat komt: zelfs met tien nieuwe kerncentrales neemt de Britse CO2-uitstoot met slechts 4 procent af in 2025, berekende Greenpeace.

Toekomstige generaties blijven bovendien met een dure en gevaarlijke nucleaire erfenis zitten.