AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie introduceert op 1 februari een nieuwe maatregel voor de aanpak van jeugdige criminelen: de "gedragsbeïnvloedende maatregel". Bedoeling is het tij te keren voor jongeren die dreigen af te glijden naar de misdaad.

De maatregel wordt gecombineerd met zorg voor gezinsleden van de potentieel aankomende boef.

De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Leo de Wit verwacht veel heil van deze nieuwe pedagogische aanpak, zo liet hij donderdag tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst op zijn parket weten.

Beperkt

Jongeren die voor de maatregel in aanmerking komen, worden niet opgesloten, maar worden wel in hun bewegingsvrijheid beperkt. De zwaarte van de maatregel ligt ergens tussen voorwaardelijke veroordeling en een taakstraf enerzijds en jeugdgevangenisstraf anderzijds.

Zo moeten de crimineeltjes bijvoorbeeld verplicht gedragstrainingen volgen. Als zij daar niet komen opdagen, wacht mogelijk alsnog opsluiting.

Homoseksuelen

De Wit zei verder dat het toenemende geweld tegen homoseksuelen, vooral in de hoofdstad, het OM flink bezighoudt. Justitie ontwikkelt momenteel samen met de reclassering en homobelangenorganisatie COC een nieuw soort 'leerstraffen'.

Die kunnen dan naast een celstraf of taakstraf worden opgelegd. Wat deze straffen precies inhouden, kon de hoofdofficier nog niet zeggen.

Ambulancepersoneel

Ook pakt justitie sinds vorig jaar zomer geweld tegen ambulancepersoneel, agenten en brandweerlieden strenger aan. Het OM eist in deze gevallen het dubbele van wat gebruikelijk is bij dit soort misdrijven, bleek tijdens de bijeenkomst.

Verder is het OM bij de GGD op bezoek gegaan om medewerkers in te lichten over de mogelijkheden tot het doen van aangifte. In de praktijk blijkt dat hulpverleners bang zijn geweldsdelicten te melden bij de politie.

Liquidatiezaken

Het Amsterdamse OM maakt zich in 2008 op voor de berechting van een aantal liquidatiezaken, kondigde De Wit donderdag aan. Vorig jaar sloot justitie een overeenkomst met een kroongetuige, waardoor een aantal zware zaken in een stroomversnelling is geraakt.

Voor de moorden op Willem Endstra, Thomas van der Bijl en Kees Houtman zit een aantal verdachten al geruime tijd vast. Ook de oplossing van enkele minder in het oog springende zaken lijkt nabij. Justitie jaagt nog op de opdrachtgevers van diverse afrekeningen in het criminele milieu.