DEN HAAG - Het vervoersverbod voor varkens in gebieden diegetroffen zijn door vogelpest wordt onder voorwaarden ingetrokken.Het ministerie van Landbouw heeft dit donderdagavond bekendgemaakt.De maatregelen zijn donderdagavond ingegaan. Volgens het ministerieis de kans zeer klein dat het vogelpestvirus zich onder de varkenszou kunnen verspreiden.

Ook de vervoersverboden voor koeien, paarden, schapen en geitenzijn in principe opgeheven. Beperkende voorwaarden gelden nog welvoor varkens, koeien, paarden, schapen en geiten afkomstig vanbedrijven die besmet zijn door het vogelpestvirus. De dieren mogendie bedrijven alleen verlaten nadat het bedrijf grondig, volgenswettelijke voorschriften, is ontsmet. Ook moeten de besmette kippenzijn afgemaakt. De dieren mogen niet worden vervoerd naar bedrijven waar zichpluimvee bevindt.

In België werd donderdag bij een bedrijf in Hoogstraaten, vlakonder Breda zeer waarschijnlijk vogelpest geconstateerd. Hetministerie van Landbouw heeft daarom in het Nederlandseaangrenzende gebied vervoersbeperkende maatregelen getroffen.Volgens een woordvoerder gaat het om Zundert en omgeving.