MAASTRICHT - In de Maastrichtse nieuwbouwwijk Céramique zijndonderdagavond twee mensen om het leven gekomen toen vijf balkonsvan een appartementengebouw instortten. Ze zijn bedolven onder 50ton beton. De brandweer zoekt nog met behulp van speurhonden naarmeerdere slachtoffers, meldde de politie. Het gaat om het gebouw Patio Sevilia op de hoek van de Daemslunet en de Bellefroidlunet.

De balkons stortten even na 19.00 uur vanaf de vijfde verdiepingnaar beneden. Hoe het precies kon gebeuren, is nog niet bekend.Vermoedelijk liggen er niet meer mensen onder het puin. Eenkraanwagen is ingezet om negen ton zware betonblokken teverwijderen.

Ongeveer twintig gezinnen zijn uit de flat geëvacueerd. Zijworden ondergebracht in het pand van in het gezondheidscentrum Il Fiore aan de overkant vanhet getroffen gebouw. Daar wordt ook bekeken of er mensenmissen. De bouwkundige inspectie voert een onderzoek uit in hetcomplex om te kijken of de bewoners donderdagavond terug kunnennaar hun woning, maakte de burgemeester bekend. Sommige mensenmochten onder begeleiding van de brandweer en de huismeester hunhuisdier of medicijnen ophalen. Indien nodig wordt gezorgd voornachtopvang. De andere balkons worden uit voorzorg gestut.

Radeloos en geshockeerd

De burgemeester betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden vande slachtoffers. De bewoners lopen op het eerste gezicht radeloosen geshockeerd rond op de plaats des onheils. Een van degeëvacueerde bewoners, R. Prikken, vraagt zich af waar hij naartoemoet en waarom hij zijn woning moest verlaten. "De politie zeialleen dat we onmiddellijk uit ons huis moesten. Ik weet nietwaarom", vertelt hij.

Prikken woont op de hoek van de derde verdieping. "Ik hoorde opeen gegeven moment een raar geluid door de flat gaan. Alsof er eenluchtballon werd gevuld met hete lucht." Toen hij naar buitenkeek, zag hij dat de flat was gaan schuiven. Op dat moment stondener volgens hem twee mensen op een balkon dat naar beneden stortte.

Op het nippertje

H. Niesten woont naast de woning van de twee slachtoffers,volgens hem een man en een vrouw. Hij ontsnapte op het nippertjeaan de dood, omdat hij om 19.30 uur een afspraak had om bij hen tegaan eten. "Gezien het mooie weer waren we zeker op het balkongaan zitten." Volgens Niesten was zijn buurman net met vervroegdpensioen en had hij afgelopen week het balkon nog geschilderd.

Vlak voor de flat was het een complete chaos. Vanaf de beganegrond tot bovenaan de eerste verdieping lagen betonblokken, houtenkozijnen, glas en isolatiemateriaal op een hoop. Bij vijf huizen isde hele voorpui weggeslagen.

Bewoners die werden opgevangen in het gezondheidscentrum, warengeschokt door het ongeval. Veel van hen waren donderdagavonddoodsbang om terug te gaan naar hun huis.