DEN HAAG - D66 heeft een "behoorlijk verschil van mening"met het CDA en de VVD over investeringen in het onderwijs endemocratische vernieuwing. Dat zei D66-leider Dittrich donderdag naafloop van een gesprek met zijn collega's Balkenende (CDA) en Zalm(VVD) onder leiding van de informateurs Korthals Altes en Hoekstra.

CDA en VVD willen wel extra geld steken in het onderwijs, maarniet genoeg naar de smaak van D66. Ook invoering van het correctiefreferendum, zoals de democraten willen, zou voor de twee anderepartijen een brug te ver zijn. Ook de investeringen in natuur zijnwat D66 betreft nog onder de maat.

Dittrich benadrukte dat democratische vernieuwing en onderwijsde 'kroonjuwelen' zijn van zijn partij. "Die D66-punten moetenherkenbaar in het regeerakkoord staan." De D66-leider erkende datde gesprekken hem donderdagavond waren tegengevallen. De gesprekkenover het financieel-economisch beleid van woensdag gingen veelgemakkelijker.

Volgens Dittrich zijn de verschillen niet onoverbrugbaar. Daaromgaat hij volgende week verder praten met CDA en VVD. Dechristen-democraten en de liberalen gaan vrijdag weer met deChristenUnie en de SGP om tafel. Die vormen samen een anderemogelijkheid om een meerderheidscoalitie met CDA en VVD te vormen.