WASHINGTON - Noord-Korea heeft aan leden van deAmerikaanse delegatie, die in Peking gesprekken voerde over deomstreden hervatting van het Noord-Koreaanse atoomprogramma,verteld dat het land de beschikking heeft over nucleaire wapens.Dat maakten functionarissen binnen de Amerikaanse regeringdonderdag bekend.

"Ze hebben gezegd wat we altijd al wisten, dat ze wapenshebben. Dat komt niet als een schok voor ons, we hadden het algezegd. Nu hebben zij het gezegd", aldus de bron. Amerikaansedeskundigen spraken eerder dit jaar al het vermoeden uit dat hetregime in Pyongyang over ten minste twee atoombommen beschikt.

Eerste dag besprekingen

Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN zou de delegatieleidervan Noord-Korea, Li Gun, woensdag op de eerste dag van debesprekingen al gewag hebben gemaakt van de atoomwapens. In eengesprek met de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zakenbelast met het gebied rond de Stille Oceaan, James Kelly, zou Lihebben gevraagd: "wat gaan jullie daar aan doen?"

Li Gun is plaatsvervangend directeur-generaal van de afdelingAmerikaanse Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken inPyongyang. Hij zou hebben gezegd dat Noord-Korea zal overwegen hetnucleaire programma te staken, maar dat het niet mogelijk is eenatoomwapen te ontmantelen.

Voortijdig beëindigd

Het overleg tussen de Verenigde Staten, Noord-Korea en Chinaover de omstreden hervatting van het Noord-Koreaanse nucleaireprogramma leek donderdag voortijdig te zijn beëindigd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powellverklaarde dat de Noord-Koreaanse deelname aan de gesprekken wasafgelopen. Hij waarschuwde Pyongyang dat Washington niet zal buigenvoor dreigementen. "Ze moeten deze serie gesprekken niet verlatenmet de impressie dat de Verenigde Staten, zijn partners en denaties in de regio geïntimideerd zijn door oorlogszuchtigeuitspraken of door dreigementen."

Harde standpunten

Volgens de bewindsman zijn er harde standpunten gepresenteerddoor zowel Noord-Korea, China als de Verenigde Staten. "De kampenzullen terugkeren naar hun hoofdsteden en zich beraden over hetgeenze gehoord hebben, de voorstellen van de andere partijen analyserenen beslissen welke richting ze zullen inslaan", zei de minister.De gesprekken zouden aanvankelijk tot vrijdag duren maar deNoord-Koreaanse delegatie zou vroegtijdig zijn opgestapt.

Functionarissen uit Washington en China houden mogelijk vrijdag nogwel besprekingen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zakenhield ondanks de uitpraken van Powell een slag om de arm.Woordvoerder Boucher wilde een hervatting van het overleg nietuitsluiten.