AMSTERDAM - Het hoger beroep van het proces tegen Volkert van der G. start al begin juli voor het gerechtshof in Amsterdam. Het hof heeft hiervoor 1, 3 en 4 juli uitgetrokken. Dat heeft dit rechtscollege donderdag laten weten. Als alles volgens schema gaat, zal het gerechtshof op 18 juli uitspraak doen.

Voorzitter van de kamer van het hof dat Van der G. zal berechten is J. Chorus. Hij zal worden bijgestaan door de raadsheren A. Scholten en J. Nuis. Eerder werd al bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) zal worden vertegenwoordigd door advocaat-generaal I. van Asperen de Boer. De zittingen vinden, evenals het proces voor de rechtbank, plaats in het extra beveiligde gerechtsgebouw in Amsterdam-Osdorp.

Achttien jaar

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Van der G. op 15 april tot achttien jaar cel voor het doodschieten van Pim Fortuyn. Zowel het OM als de advocaten van de 33-jarige veroordeelde man uit Harderwijk gingen tegen dit vonnis in beroep. De sanctie van de rechtbank was flink korter dan de levenslange gevangenisstraf die aanklager J. Plooy voor dit gerecht had geëist.

Volgens het OM geeft het vonnis op meerdere punten aanleiding om zich er tegen te verzetten. Zo hebben de rechters in Amsterdam te weinig laten meewegen dat het Van der G.'s intentie is geweest om het democratisch proces ,,buitengewoon'' te frustreren door Fortuyn te doden. Justitie meent dat de moordenaar van Fortuyn duidelijk een politieke moord heeft gepleegd.

Belangrijke elementen

Het OM vindt ook dat de rechtbank enkele belangrijke elementen van de persoon van Van der G. niet of onvoldoende heeft laten meewegen in haar overweging van de strafmaat. Justitie noemt daarbij het ontbreken van spijt of berouw bij de moordenaar van Pim Fortuyn.

Ook vreest de officier van justitie ervoor dat Van der G. nog eens tot een dergelijk misdrijf in staat zou kunnen zijn. De rechtbank zag dat gevaar niet. Ook dit is voor het OM reden om de strafzaak aan een hogere rechter voor te leggen. Justitie vindt de eis tot levenslang nog steeds terecht.

Advocaten van Van der G.

De advocaten van Van der G. gingen in beroep, omdat de rechtbank in Amsterdam niet de zware detentieomstandigheden van hun cliënt heeft meegewogen in haar oordeel. Zo werd hij onder meer in de eerste periode van zijn voorarrest in zijn cel dag en nacht geobserveerd met behulp van een camera. Ook vinden de raadslieden dat de rechters in hun strafmaat geen rekening hebben gehouden met de uitlatingen van verschillende politici over Van der G.