AMSTERDAM - Om wachtlijsten in de zorg voor jongeren met psychische problemen en licht verstandelijk gehandicapten tegen te gaan, wordt dit jaar 26 miljoen euro extra vrijgemaakt.

Daarnaast komt er 9,5 miljoen extra voor de jeugdzorg en twee miljoen euro voor de Raad voor de Kinderbescherming. Dat heeft minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) woensdag bekendgemaakt.

Meer werk

Zowel de bureaus jeugdzorg als de kinderbescherming krijgen naar verwachting meer werk te verzetten, omdat kinderen steeds vaker onder toezicht worden geplaatst.

Rouvoet heeft dat eerder verklaard door te wijzen op de toegenomen aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Ook zijn bureaus jeugdzorg volgens Rouvoet sneller geneigd een kind onder toezicht te plaatsen, om het zekere voor het onzekere te nemen.