DEN HAAG - In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling aan banden te leggen. Een verbod op consumentenvuurwerk zoals GroenLinks voorstaat, gaat de meeste fracties te ver.

Volgens CDA-Kamerlid Bas-Jan van Bochove is een verbod nauwelijks te controleren, ook al niet vanwege de open grenzen. "We hebben niet zoveel mensen om straten stil te leggen," stelde hij dinsdag naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

Uitdagen

Het CDA pleit ervoor in overleg met gemeenten te kijken naar maatregelen zoals het aanwijzen van locaties waar op grote schaal vuurwerk mag worden aangestoken.

"Gemeenten zouden ook zelf mooi vuurwerk kunnen aanbieden om mensen uit te dagen zelf minder vuurwerk te kopen." Volgens Van Bochove is een rol weggelegd voor de ministers van Binnenlandse Zaken en VROM, maar gemeenten moeten het voortouw hebben.

Beperken

PvdA-collega Ton Heerts is ook voorstander van zulk overleg. VVD-Kamerlid Fred Teeven is dat praten beu. "Actieplannen en convenanten leveren niets op, mensen moeten zich eraan houden."

Hij is voorstander van het beperken van de verkoop van vuurwerk tot twee (nu drie) dagen (30 en 31 december) en het afsteken zou bovendien beperkt moet worden tot een aantal uren op oudejaarsavond in plaats van vanaf 's ochtends tien uur.

Daarnaast moet de jacht op illegaal vuurwerk worden heropend, aldus Teeven. Volgens Van Bochove zijn zulke beperkende maatregelen "marginaal".

Omstanders

Heerts gelooft het meest in het steviger aanpakken van 'rotzooizoekers'. "Dit soort gasten die bewust materiële en immateriële schade toebrengen, moeten krachtig in hun portemonnee gepakt worden.

De schade moet tot op de laatste cent op ze verhaald worden." Omstanders zouden ook meer bereid moeten zijn om deze lastpakken aan te spreken en aan te geven.

'Niet bederven'

SP'er Remi Poppe zoekt het dan weer meer in scherpere kwaliteitseisen om vervuilend en zwaar vuurwerk tegen te gaan ten voordele van minder gevaarlijk vuurwerk en sierwerk. Zo'n aanpak is gemakkelijk te controleren via het toch al teruggebrachte aantal verkooppunten.

Andere maatregelen zoals een verbod op het afsteken van vuurwerk op bepaalde lokaties, halen volgens hem weinig uit. "Wel verkopen, niet afsteken gaat niet lukken. Ik wil het feest ook niet bederven."