NIEUWEGEIN - Ziekenfondspatiënten hoeven vanaf 1 januari maar een keer per jaar naar de tandarts. Als er meer controles nodig zijn, dan moet de patiënt die zelf betalen. Vanaf volgende jaar gelden nieuwe ziekenfondsaanspraken en tandartstarieven.

Minister Borst (Volksgezondheid) heeft ingestemd met deze afspraken. Alle tandheelkundige zorg zit sinds 1995 in de aanvullende verzekering van het ziekenfonds. Alleen preventieve zorg, zoals de periodieke controle en tandsteenverwijdering, zit in het gewone pakket. Ruim 90 procent van de ziekenfondspatiënten is aanvullend verzekerd voor tandartszorg.

Volgens de nieuwe afspraken valt de tandsteenverwijdering in de aanvullende verzekering. Daartegenover staat dat er een paar andere behandelingen voortaan in het gewone pakket zullen vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een incidenteel consult bij pijnklachten, röntgendiagnostiek en het trekken en behandelen van beschadigde voortanden bij jongeren onder de 18 jaar.

Het tandartstarief gaat per patiënt met 18 gulden per jaar omhoog, omdat tandartsen meer praktijkkosten hebben. De kosten voor dit tarief komen vooral voor rekening van de zorgverzekeraars. Tandartsen hebben meer praktijkkosten omdat zij meer doen aan infectiepreventie en meer geld kwijt zijn voor tandartsassistenten. De tandartsen hebben afgelopen zomer acties gevoerd om dit voor elkaar te krijgen. Zij deden dat onder meer door geen nieuwe patiënten meer aan te nemen.