VOORBURG - Ongeveer een kwart van de Turkse en Marokkaanse mannen die in 2006 in Nederland trouwden, liet zijn bruid overkomen uit het land van herkomst. Dat is veel minder dan vijf jaar geleden.

Van de Turkse mannen liet in 2001 56 procent zijn partner overkomen, bij Marokkanen was dat 57 procent. Dit blijkt uit maandag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Maatregelen

Het CBS zegt dat de daling van het aantal migratiehuwelijken mogelijk een gevolg is van de maatregelen die in 2004 zijn ingevoerd en die strengere eisen stellen aan dergelijke huwelijken. Ook andere factoren als integratie zullen een rol spelen, veronderstelt het CBS.

Zo zullen allochtone jongeren van de tweede generatie liever trouwen met een partner die net als zij in Nederland is opgegroeid, dan met iemand uit het land van hun ouders.

Cijfers

Verreweg het grootste deel van de Turkse mannen die in 2006 trouwden, koos voor een Turkse bruid uit Nederland (54 procent) of uit Turkije (27 procent). Het aantal migratiehuwelijken daalde van ongeveer 1100 in 2001 tot vierhonderd in 2006. Van de Marokkaanse mannen die trouwden, haalde 23 procent zijn partner uit Marokko. Het aantal migratiehuwelijken daalde van 1000 naar 360.

Van de Turkse en Marokkaanse mannen die in 2006 trouwden, deed slechts een op de tien dat met een autochtone vrouw. Dat komt neer op ongeveer 150 huwelijken.