VOORBURG - Nederlanders groeien nauwelijks meer. Van oudsher neemt in de meeste Europse landen de lengte van mensen toe, maar de laatste jaren is daar hier in elk geval verandering in gekomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Volwassen Nederlandse mannen werden tussen 1981 en 2000 nog ruim 3 cm langer en vrouwen 2 centimeter. Maar in de jaren erna veranderde de gemiddelde lengte nog maar weinig. De Nederlandse man had in 2006 een gemiddelde lengte van 1,81 meter, de vrouw bijna 1,68 meter.

Groeivertraging

De groeivertraging van de laatste jaren is niet het gevolg van toename van het aantal ouderen en is ook niet toe te schrijven aan een groter aantal mensen met een niet-westerse achtergrond, aldus het CBS.

De verschillen tussen 'lange' noorderlingen en 'kleine' zuiderlingen bestonden ook in 2006 nog steeds. Tussen de drie noordelijke en de twee zuidelijke provincies bedroeg het verschil in lengte bij mannen 2,1 cm. Bij vrouwen was het verschil tussen noord en zuid met 2,4 cm nog iets groter.