VOORBURG - Het aantal sterfgevallen in Nederland is in 2007 opnieuw gedaald. In totaal overleden ongeveer 132.000 mensen, ruim 10.000 minder dan vijf jaar eerder. Naar verhouding daalt de sterfte onder niet-westerse allochtonen sterker dan onder autochtonen.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

Het aantal sterfgevallen is voor het vijfde achtereenvolgende jaar afgenomen. Hoewel de verschillen tussen niet-westerse allochtonen, zoals Turken en Marokkanen, en autochtonen blijven afnemen, overlijden nog altijd relatief meer niet-westerse mannen dan autochtone mannen.