DEN HAAG - Minister Veerman van Landbouw heeft woensdag in de Tweede Kamer uitgehaald naar Kamerleden en andere critici die vinden dat hij strengere maatregelen moet nemen tegen het vogelpestvirus. "Welke maatregelen dan? Dan kunt u wel grote woorden spreken, maar dat is te gemakkelijk. De praktijk is weerbarstig."

Veerman benadrukte dat hij doet wat hij kan en dat hij geen "slappe knieën" heeft. "Er wordt snoeihard gewerkt door veel mensen. We moeten oppassen door zulke signalen af te geven de indruk te wekken dat de crisis slapjes wordt aangepakt."

Waalkens

Veerman richtte zijn pijlen voornamelijk op PvdA-Kamerlid Waalkens, die voor strengere maatregelen had gepleit. Ook andere Kamerleden, waaronder de VVD'er Oplaat, zijn al weken kritisch. "Ik teken protest aan tegen die gemakkelijke kritiek", zei Veerman.

De wens van de Dierenbescherming om hobbypluimvee in heel Nederland in te enten, wil Veerman niet inwilligen, omdat de Europese Commissie hier geen toestemming voor geeft. "Vaccineren betekent een direct verbod op de export van consumptie-eieren. Dat is een consequentie die we niet kunnen dragen."

Dierenarts

Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid beloofde de Kamer maandag met een onderzoeksopdracht te komen naar de dood van de -jarige dierenarts. Zij wil dat tot op de bodem wordt uitgezocht waarom de man waarschijnlijk aan de vogelpest is overleden, zeker nu onduidelijk is of hem wel voldoende is verteld dat hij medicamenten moest gebruiken.

Donderdag verwacht Veerman definitief te kunnen vaststellen dat varkens de vogelpest niet over kunnen brengen. De vervoersverboden kunnen dan opnieuw tegen het licht worden gehouden.