DEN HAAG - Slobodan Milosevic is tijdens het kruisverhoor van 'kroongetuige' B-129 van de aanklagers amper ingegaan op de zware belastende verklaringen die zij voor het Joegoslavië-Tribunaal heeft afgelegd. De ex-president van Joegoslavië stelde, zoals gebruikelijk, tal van vragen die voor de zaak weinig relevant zijn.

Dit bleek woensdag, toen het tribunaal een videoband liet zien van het kruisverhoor. Dat was afgelopen donderdag, ten gevolge van een stroomstoring, in een minuscuul zaaltje gehouden, waar pers en publiek niet welkom waren.

B-129 was secretaresse in het hoofdkwartier van de beruchte Servische militieleider Arkan. Die heeft volgens haar gezegd dat Arkans Tijgers niet werden ingezet zonder instructies van de Servische staatsveiligheidsdienst DB. De toenmalige Servische president Milosevic beheerste die dienst.

B-129 legde dus een verband tussen Milosevic en de oorlogsmisdaden in Bosnië en Kroatië, waarvan de Tijgers worden beschuldigd. Milosevic heeft altijd volgehouden dat hij als president van Servië niets met de oorlogsmisdaden in de buurlanden te maken had.