DEN HAAG - Hoofdaanklager Stephen Rapp van het Speciaal Hof voor Sierra Leone (SCSL) heeft 144 getuigen à charge in het proces wegens oorlogsmisdaden tegen ex-president Charles Taylor van Liberia.

De eerste getuige die maandag wordt opgeroepen is een deskundige inzake de handel met bloeddiamanten uit West-Afrika.

Dit maakte Rapp vrijdag bekend tijdens een persconferentie in het gebouw van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Het SCSL zetelt in de Sierra Leoonse hoofdstad Freetown, maar de zaak tegen Taylor is om veiligheidsredenen overgeheveld naar Nederland.

Wreedheden

Het proces heeft een half jaar stilgelegen omdat een nieuwe ploeg advocaten van de verdediging zich moest inwerken.

In 1991 stuurde de toenmalige Liberiaanse rebellenleider Taylor een groep van honderd man naar de diamantstreek van Sierra Leone en bezette uiteindelijk via zijn stroman Foday Sankoh en het Revolutionair Verenigd Front (RUF) bijna de helft van het buurland.

De oorlog kostte uiteindelijk aan honderdduizenden mensen het leven. Onbeschrijfelijke wreedheden werden begaan door alle partijen in het conflict, maar het RUF blonk daarin uit. Bij veel burgers werden ledematen afgehakt.

Tweede proces

De zaak tegen Taylor is het tweede proces tegen een voormalig buitenlands staatshoofd dat in Den Haag wordt gehouden, na het proces tegen ex-president Slobodan Milosevic van Joegoslavië voor het Joegoslavië-Tribunaal.

Dat eindigde in 2006 na meer dan vier jaar zonder uitspraak, toen de verdachte in zijn VN-cel in Scheveningen overleed.

Langdradig

Mede door de Milosevic-zaak kampt de internationale strafrechtspleging met het imago langdradig te zijn. Maar Rapp is vastbesloten de Taylor-zaak voortvarend en efficiënt af te handelen.

Hij hoopt dat de rechters ermee akkoord gaan dat een substantieel deel van de getuigen niet in de rechtszaal hoeft te verschijnen, maar via een schriftelijke verklaring getuigt.

Presentatie bewijs

Hij hoopt dan in oktober klaar te zijn met de presentatie van zijn bewijs. Dan zouden de rechters eind 2009 uitspraak kunnen doen en het eventuele hoger beroep in 2010 worden afgerond.

Het SCSL is opgericht door een akkoord tussen Sierra Leone en de Verenigde Naties. Het wordt gefinancierd met vrijwillige bijdragen van VN-lidstaten. Nederland is een van de belangrijkste donoren.

Tenlastelegging

Taylor wordt onder meer beschuldigd van slavernij, het ronselen van kindsoldaten en het terroriseren van de burgerbevolking van Liberia.