VOORBURG - Huwelijken tussen een niet-westerse mannelijke allochtoon en een autochtone vrouwelijke partner lopen de grootste kans te stranden. Ruim de helft van deze paren gaat binnen tien jaar uitelkaar. Een huwelijk tussen autochtonen houdt langer stand; procent van de getrouwden is na tien jaar nog bij elkaar.

De cijfers staan in Bevolkingstrend, een nieuw tijdschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat woensdag is gepubliceerd. Huwelijken tussen een Marokkaan of een Turk en een Nederlandse zijn het minst duurzaam: ongeveer 70 procent van deze verbintenissen worden binnen een tien jaar ontbonden.

Huwelijken tussen twee Marokkaanse of Turkse partners zijn veel stabieler dan de gemengde relaties. Na tien jaar is 20 procent van de Turkse en 30 procent van de Marokkaanse huwelijken in een echtscheiding geëindigd. Bij de Surinaamse bevolkingsgroep gaat het tussen trouwpartners vaker mis. Ruim 40 procent van de huwelijken tussen twee Surinamers loopt binnen een decennium stuk.

Volgens het CBS telt Nederland 3,5 miljoen gehuwde paren. Bijna procent hiervan bestaat uit huwelijken waarvan beide partners autochtoon zijn. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat van deze paren 17 procent binnen tien jaar uit elkaar is.

Overigens halen veel Turken en Marokkanen hun huwelijkspartner uit het land van herkomst, staat in het CBS-blad. In 2001 kwamen .000 buitenlanders naar Nederland om hier te trouwen of te gaan samenwonen. Ruim 6000 van hen waren Marokaanse of Turkse bruiden of bruidegoms, 30 procent van het totaal.