AMSTERDAM - Met slechts een nipte meerderheid heeft het PvdA-congres vrijdag een voorstel verworpen om de hypotheekrenteaftrek te beperken.

Een motie van de afdeling Ten Boer om het aftrekpercentage voortaan voor iedereen gelijk te maken, haalde 452 stemmen terwijl 505 congres afgevaardigden tegen waren.

Wel werd de motie aangenomen om de aftrek in 2005, als het nieuwe belastingstelsel wordt geëvalueerd, opnieuw tegen het licht te houden.

PvdA-fractievoorzitter Melkert, die zich op het congres nadrukkelijk tegen de motie van Ten Boer had uitgesproken, reageerde onmiddellijk na de stemming opgelucht op de uitslag.